Wedstrijdreglement

*Winnaars worden gekozen op basis van loting.

*1 deelname per persoon

*Door hun deelname aan de wedstrijd geven de winnaars stilzwijgend toestemming tot de publicatie van zijn of haar foto op de facebookpagina van MedEvents en Compendium Geneeskunde.

*De deelnemer verliest het recht op zijn prijs indien hij deze niet binnen de aangekondigde afhaalperiode afhaalt.

​*De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken, indien de omstandigheden dit vereisen. Hij kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

*In geval van misbruik, misleiding of bedrog (deelnames d.m.v. een script, fictieve personen, fictieve email adressen, ...) behoudt de organisator zich het recht om deze deelnemer uit te sluiten van deze en andere wedstrijden

With support from
  • Facebook App Icon

© 2020 by Belgian Healthcare Students